رویه ارسال سفارش

ارسال محصولات با پست انجام می شود.

هزینه ارسال

ارسال به مشهد

خرید کمتر از 300 هزار تومان هزینه پست 15000 تومان

خرید بیشتر از 300 هزارتومان ارسال رایگان

ارسال به شهرهای دیگر

خرید کمتر از 300 هزار تومان هزینه پست 22000 تومان

خرید بیشتر از 300 هزارتومان ارسال رایگان