کاهش وزن

کاهش وزنمقایسه کالا (0)


هزال

هزال

کاهش وزنکاهش اشتهای کاذبکاهش تریگلیسیرید خونکمک به رفع کبد چرب و چربی خون کمک به دفع بهتر مواد دفعی از گوارش..

48,500 تومان

کپسول رونالس

کپسول رونالس

موارد مصرف:کاهش وزنچربی سوز و کاهش ذخایر چربیتنظیم جذب مواد قندیدفع آب اضافی بدندرمان تخصصی چاقی از جمله قسمت های پهلو وشکممقدار و نحوه مصرف:دو بار در..

0 تومان

کپسول نرم زیره ۷۵

کپسول نرم زیره ۷۵

کاهش و کنترل وزن  کاهش تری گلیسیرید و کلسترول  روش مصرف:۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی ناهار و شام)، هر بار یک کپسول نرم همراه با ..

27,200 تومان

کپسول نرم لیموترش ۷۵

کپسول نرم لیموترش ۷۵

کاهش و کنترل وزن  کاهش تری گلیسیرید و کلسترول  روش مصرف:۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی ناهار و شام)، هر بار یک کپسول نرم همراه با ..

27,200 تومان

کپسول نرم زیره ۲۵

کپسول نرم زیره ۲۵

کاهش وزن  روش مصرف:۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی نهار و شام)، هر بار يك كپسول نرم همراه با مقداري مايعات بعد از غذا ميل شود.اجزا فرآورده:اس..

17,500 تومان

کپسول نرم لیموترش ۲۵

کپسول نرم لیموترش ۲۵

کاهش وزن  روش مصرف:۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی نهار و شام)، هر بار يك كپسول نرم همراه با مقداري مايعات قبل از غذا ميل شود.اجزا فرآورده:اس..

17,500 تومان

قطره خوراکی زیره باریج

قطره خوراکی زیره باریج

کاهش اشتها کاهش وزن و تثبیت آن  روش مصرف:۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی ناهار و شام)، هر بار ۲۰ قطره همراه با مقداری مایعات بعد از غذا ..

10,240 تومان

قطره خوراکی لیموترش

قطره خوراکی لیموترش

کاهش اشتها  کاهش وزن و تثبیت آن  روش مصرف: ۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی ناهار و شام)، هر بار ۲۰ قطره همراه با مقداری مایعات..

11,450 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)